Kind & Scheiding

Ben jij onderwijsprofessional? Wij geven je graag tips om het thema 'Scheiden' bespreekbaar te maken in de klas of individueel met een leerling in gesprek te gaan over de situatie thuis.
kind en scheiding

Kind & Scheiding

Als onderwijsprofessional, of je nu leerkracht, mentor, directeur of conciërge bent, heb je te maken met leerlingen van gescheiden ouders. School kan een neutrale en veilige plek zijn met regelmaat en zekerheid voor de leerlingen bij wie het thuis minder makkelijk gaat door de scheiding van hun ouders.

Belang van het kind

Als school is het belangrijk om primair het belang van het kind voor ogen te hebben en onpartijdig te zijn ten aanzien de scheiding van de ouders. Hierbij is het belangrijk om een zo goed mogelijk contact te bewaren met beide ouders. Daarnaast heeft de school de taak het kind te ondersteunen om de voortgang van het leren te garanderen. Leerkrachten zijn vaak de eersten die merken dat het gedrag van het kind verandert of de leerprestaties achterblijven. Zij kunnen dat aan de orde stellen in de contacten met ouders en eventuele ondersteuningsmogelijkheden aanreiken.

Gezien worden

Kinderen vinden het prettig om gezien te worden in de soms heftige situatie waarin zij zitten. Maar hoe doe je dat nu als onderwijsprofessional?

Hoe ga je om met ouders die niet met elkaar in één ruimte willen zitten voor het 10-minuten gesprek of een ouder die zegt dat de andere ouder de leerling echt niet van school mag ophalen aan het einde van de dag?

Wij geven tips over hoe je jouw leerling(en) kunt helpen!

Themakist 'Kind & Scheiding'
Voor de scholen hebben wij de themakist Kind & Scheiding ontwikkeld. Deze kisten zijn gevuld met boeken en spellen voor de kinderen, ouders en de onderwijsprofessional. Met deze materialen kan je het thema scheiden in de klas bespreekbaar maken of individueel met een leerling in gesprek gaan over de situatie thuis. 
LEES MEER

Psychogoed.nl

Rian Meddens, orthopedagoog van Psychogoed.nl, geeft bruikbare tips voor het ondersteunen van leerlingen met gescheiden ouders. Ook maakte zij een handige tipsheet.
Psychogoed.nlDownload de tipsheet

Nieuwsbegrip - extra les

Villa Pinedo is een stichting die zich inzet voor kinderen met gescheiden ouders. In opdracht van Villa Pinedo maakte Nieuwsbegrip een extra les op niveau B.  
Villa PinedoBekijk & download les

Themakist 'Kind & Scheiding'

Met de themakist Kind & Scheiding maak je als onderwijsprofessional het thema Scheiden bespreekbaar. Zowel in de klas als individueel met leerlingen én hun ouders. Ook zijn er boeken in de themakist opgenomen die gaan over beleid en protocol voor scholen.
Meer info & aanvragen

Open brief aan docenten

Bij Villa Pinedo komen kinderen met gescheiden ouders aan het woord. Zij zijn immers de experts en ervaringsdeskundigen! 

De jongeren van Villa Pinedo schreven o.a. een open brief gericht aan docenten waarin zij aangeven wat zij fijn hadden gevonden op school tijdens de scheiding van hun ouders.

Bekijk & download brief

Schoolprotocol

Een schoolprotocol of schoolhandreiking over het omgaan met scheiding kan behulpzaam zijn voor scholen, schoolbesturen, leerkrachten, kinderen en ouders. Daarin kan onder meer vastgelegd worden welke informatie ouders door moeten geven aan de school, aan welke ouder(s) de school informatie blijft verstrekken, hoe het precies zit met ouderlijk gezag, hoe het gaat bij ouderavonden en de regels rondom handtekeningen, het ophalen van het kind, het aanvragen van verlof en de aanwezigheid bij activiteiten op school. Er kan ook advies in staan over het pedagogisch handelen naar kind en ouders toe, het signaleren of het goed gaat met het kind en over samengestelde gezinnen. Ook kunnen er tips, literatuur en websites in opgenomen worden.
Bekijk een voorbeeld schoolprotocol

Trainingen voor kinderen, ouders en professionals

In Lelystad hebben we verschillende trainingen en bijeenkomsten voor kinderen, jongeren, ouders en professionals over scheidingssituaties. Zoals ouderbijeenkomsten Kind & Scheiding (deze zijn er ook voor professionals) waarin je meer te weten komt over wat een (moeilijke) scheiding voor alle betrokkenen betekent. Maar ook zijn er groepen speciaal voor kinderen in scheidingssituaties. 

Bekijk het trainingsaanbod

10 tips voor pedagogisch medewerkers

Hoe ga je als pedagogisch medewerker in de kinderopvang of op de peuterspeelzaal om met kinderen met gescheiden ouders? Wij geven je tips!
Bekijk de tips

Inspiratie

Zwanger in Lelystad

Lees meer 

Pubers & Jongeren

Lees meer 

Opvoeden met weinig geld

Lees meer 

Scheiden & Ouder blijven

Lees meer 

LimonadeBrigade: Inspiratie voor jou en je kind

Lees meer 

Abonneer je op onze nieuwsbrief 

Contact gegevens

Heb jij een vraag over het gedrag, de opvoeding of de ontwikkeling van je kind? Wij denken graag met je mee! Bel of mail voor tips en persoonlijk advies.

Sitemap

Algemene voorwaarden
Privacy & cookiesSitemap
Copyright 2023 gemaakt door CustomerScope
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram