GIZ methodiek

Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ) is een manier om in een gesprek samen de (zorg) behoefte van een kind en/of gezin in kaart te brengen.

GIZ Methodiek

Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ) is een manier om in een gesprek samen de (zorg) behoefte van een kind en/of gezin in kaart te brengen. Door het gesprek met deze methodiek te doen, krijg je inzicht in de samenhang tussen de ontwikkeling, opvoeding en omgeving van een kind en gezin en om samen te kijken naar passende inzet en combineert de ervaringen van kind en gezin met de deskundigheid van de professional.

Inzicht krijgen in wat er nodig is

GIZ staat voor Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften. Het is een integrale, goed onderbouwde gespreksmethodiek waarmee je samen met ouders, kinderen en andere professionals de krachten, ontwikkel- en zorgbehoeften van een specifiek kind/gezin adequaat en efficiënt in kaart brengt. Het helpt professionals samen met (aanstaande) ouders en jeugdigen te bepalen hoe het gaat en wat nodig is, gebruikmakend van overzichtelijke (leeftijdsspecifieke) schema’s.

De zogenaamde GIZ driehoek stimuleert de ouder/kind om onderwerpen te bespreken. Vanuit het doel: hoe gaat het met mijn kind en wat heeft mijn gezin nodig. Door de GIZ driehoek op tafel te leggen tijdens het gesprek, is het voor iedereen eenvoudig te begrijpen.

Training 'Werken met de GIZ'
De basistraining GIZ bestaat uit drie dagdelen en een e-learning. De eerst volgende trainingsdagen zijn op:

Maandag 22-1-2024
Donderdag 29-2-2024
Maandag 25-3-2024

Wil je meedoen, vul dan het aanmeldformulier in (gebruik de aanmeldknop). Heb je nog vragen, neem dan contact met ons op.
AANMELDEN
Download flyer

Door wie?

De GIZ-methodiek kun je integreren in allerlei gesprekken die je als professional met (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren voert. Er worden onderwerpen besproken die de ouder belangrijk vindt aangevuld met onderwerpen die de professional wil bespreken. Zo wordt er samen gekeken of en welke ondersteuning nodig is. Maar het wordt ook ingezet bij contactmomenten, huisbezoeken en door de jeugdhulp.

Voor wie?

De GIZ-methodiek is te gebruiken in gesprekken met:

  • Aanstaande ouders
  • Ouders van kinderen van 0 tot 23 jaar
  • Kinderen vanaf 8 jaar
  • Jongeren en jongvolwassenen vanaf 12 jaar

Voor mensen die de Nederlandse taal niet spreken of lezen zijn er vertaalde GIZ-schema’s beschikbaar. De methodiek is ook geschikt voor laaggeletterden en kinderen met een beperking.

Voordelen voor ouder/kind

De behoeften van het gezin staan centraal. Er wordt samengewerkt (ouder, kind en professional) vanuit een motiverende en oplossingsgerichte houding. Zo voelt de ouder zich gehoord en gezien!

Door het geven van inzicht, kan de ouder actief onderdeel uitmaken van het proces wanneer er extra zorg nodig is. Eigen kracht wordt gestimuleerd omdat er gezamenlijk een inschatting wordt gemaakt wat er nodig is.

GIZ in Lelystad

Door de project- en werkgroep, bestaande uit verschillende organisaties, werken we aan de implementatie en (door) ontwikkeling in de praktijk.

Wil je meer informatie over GIZ, welke meerwaarde het heeft in het voorveld of voor jouw organisatie? Wil je mee doen aan de basistraining? Neem dan contact met ons op via onderstaande button.

Meer info

Inspiratie

Zwanger in Lelystad

Lees meer 

Pubers & Jongeren

Lees meer 

Opvoeden met weinig geld

Lees meer 

Scheiden & Ouder blijven

Lees meer 

LimonadeBrigade: Inspiratie voor jou en je kind

Lees meer 

Abonneer je op onze nieuwsbrief 

Contact gegevens

Heb jij een vraag over het gedrag, de opvoeding of de ontwikkeling van je kind? Wij denken graag met je mee! Bel of mail voor tips en persoonlijk advies.

Sitemap

Algemene voorwaarden
Privacy & cookiesSitemap
Copyright 2022 gemaakt door CustomerScope
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram