Samenwerking

Onze samenwerkingspartners helpen je met meer ingewikkelde of dringende vragen als je behoefte hebt aan persoonlijke begeleiding of zorg.

Onze samenwerkingpartners

Lisa is je centrale aanspreekpunt voor allerlei vragen over het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. Ons kernteam bestaat uit professionals van Jeugdgezondheidszorg Icare, GGD Flevoland, MDFlevoland en MEE Samen.

Onze samenwerkingspartners helpen je met meer ingewikkelde of dringende vragen als je behoefte hebt aan persoonlijke begeleiding of zorg. Voor vragen over jeugdhulp, of met vragen of meldingen over huiselijk geweld of kindermishandeling, kan je het beste direct contact opnemen met één van onze samenwerkingspartners. Hieronder vind je de contactgegevens:

Icare Jeugdgezondheidszorg (voor kinderen van 0 tot 4 jaar)

Zwangeren met vragen over het aanstaande ouderschap, de zwangerschap, de bevalling en ouders met vragen over hun kinderen met de leeftijd van 0 t/m 4 jaar kunnen terecht bij Icare JGZ. Als vader of moeder ken je je kind het beste maar bij vragen of twijfels kan het fijn zijn om een professional mee te laten denken bij de gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van je kind. Afhankelijk van jouw vraag wordt er gekeken welke professional het beste met je mee kan denken. 
Website Icare

GGD Flevoland (voor kinderen van 4 t/m 18 jaar)

Is je kind ouder dan 3 en jonger dan 19 jaar? Dan helpt de GGD je met vaccinaties, gezondheidsonderzoek en -bescherming. Je kunt bij ze terecht met je vragen over opvoeden en opgroeien, zowel als kind, jongere of ouder. Denk bijvoorbeeld aan vragen over lichamelijke of psychische gedragsproblemen of ontwikkelingsproblemen, leerproblemen, problemen thuis, etc. Je kunt deze vragen stellen aan de jeugdverpleegkundige, zij is ook op de school van je kind te vinden.
Website GGD

MDFlevoland

Schoolmaatschappelijk werk 
Voelt je zoon/dochter zich vaak onzeker? Of wordt hij/zij gepest op school? Is er veel ruzie met klasgenoten? Wil hij of zij niet naar school? Of zijn er andere problemen met uw kind. Weet je niet wat je hier aan kan doen? Dan helpen wij je graag verder. Wij werken in het basisonderwijs. Je kunt ons vinden in de school van je kind.

Ondersteuning aan leerkrachten
Wij ondersteunen ook leerkrachten op sociaal-emotioneel, pedagogisch en gedragsmatig gebied, aanvullend op de zorg van de school zelf. We houden contact met de interne begeleiders van school en werken samen met school en ouders. Soms bemiddelen wij ook tussen school en ouders.
Website MDF

MEE Samen

MEE kan je ondersteunen als je vragen hebt over het omgaan met een beperking (zoals NAH, ASS, LVB, lichamelijke beperkingen enz). Zo kan MEE uitleg geven over wat de beperking inhoudt of tips geven hoe je hiermee om kan gaan. Meekijken op school kan soms ook.

Je kan ook bij MEE terecht als je vragen hebt over de ontwikkeling of gedrag van je kind. Er kan dan kortdurende (opvoed)ondersteuning geboden worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse methodes waaronder video-interactiebegeleiding, Triple P en coaching (bv KIES/HSP). Weet je nog niet precies waar je hulp bij wilt en is de situatie ingewikkeld, dan kijken de consulenten van MEE graag met je mee.

In Lelystad coördineert MEE de Integrale Vroeghulp. Dit is voor kinderen van 0 t/m 7 jaar met een (vermoeden van) ontwikkelingsachterstand door een verstandelijke, lichamelijke- en/of zintuiglijke beperking of stoornis in het autistisch centrum of chronische ziekte. MEE geeft je informatie, advies en ondersteuning, maakt een plan van aanpak en coördineert de inzet van de betrokken hulp.

MEE biedt ook trainingen in groepen over sociale vaardigheden, echtscheiding, seksualiteit en weerbaarheid. Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met Sarica Marapengopie van MEE Samen via telefoonnummer 06-3099 8005 of e-mail.

Website MEE

Maak kennis met de overige samenwerkingspartners

JEL – voor jeugdhulp

Jeugd Lelystad is het toegangspunt voor gespecialiseerde jeugdhulp in de gemeente Lelystad. Jeugd Lelystad verleent zelf geen hulp, maar heeft een adviserende en onderzoekende rol.

Bij de gemeente staat JEL, een speciaal team van medewerkers met een rijke ervaring in de jeugdhulpverlening voor je klaar. Als je behoefte hebt aan persoonlijke ondersteuning of specialistische zorg kan je jeugdhulp aanvragen. Samen met jou bekijkt het team wat je precieze vraag of behoefte is. Vervolgens wordt er een plan van aanpak gemaakt, waarin staat wie wat precies doet. Dit plan is ook de leidraad om eventuele aanvullende hulp goed te regelen. Het doel is om jou (kind, jongere, ouder of verzorger) zo snel mogelijk weer de regie over je eigen leven terug te laten krijgen.
Website Jeugd Lelystad

Welzijn Lelystad

De plek waar je als inwoner terecht kunt met vragen op het gebied van ondersteuning, dagbesteding, leefbaarheid, veiligheid, cursusaanbod, activiteiten en ontmoeting.

Lukt zelfstandig wonen niet meer zo goed? Heb je ondersteuning nodig bij praktische zaken, zoals het huishouden of vervoer? Wil je actief blijven of heb je zelf een idee om de buurt te verbeteren? Wil je ondersteuning aanvragen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?

Je kunt contact opnemen op een manier die jou het beste uitkomt. Kom langs of bel met het Sociaal wijkteam bij jou in de buurt.
Website Welzijn Lelystad

Sociaal wijkteam

De plek waar je als inwoner terecht kunt met vragen op het gebied van ondersteuning, dagbesteding, leefbaarheid, veiligheid, cursusaanbod, activiteiten en ontmoeting. Coördinatie en bemensing van de Sociaal Wijkteams vindt plaats door Welzijn Lelystad, in samenwerking met de gemeente Lelystad en partners.

Lukt zelfstandig wonen niet meer zo goed? Kun je wel wat hulp gebruiken bij praktische zaken, zoals het huishouden of vervoer? Wil je actief blijven of heb je een idee om de buurt te verbeteren? Ondersteuning aanvragen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Bij het sociaal wijkteam krijg je antwoord op al je vragen over ondersteuning, dagbesteding, leefbaarheid, veiligheid, cursusaanbod, activiteiten en ontmoeting.
Meer info

Veilig thuis Flevoland - voor melding van huiselijk geweld en kindermishandeling

Maak jij je zorgen over je eigen veiligheid, of die van iemand anders? Bij Veilig Thuis Flevoland kun je terecht voor advies en melding van huiselijk geweld en kindermishandeling. Je kunt Veilig Thuis Flevoland 24/7 bereiken via het gratis telefoonnummer 088 222 0500, maar ook via hun website veiligthuisflevoland.nl en e-mail: info@veiligthuisflevoland.nl.

Website Veilig Thuis

Ook interessant

Facebookgroep 'Ouders in Lelystad'

Is je kind ouder dan 3 en jonger dan 19 jaar? Dan Ben je ouder van een jong kindje en vind je het leuk om online in contact te komen met andere ouder? Praten en tips en ervaringen uitwisselen over alles wat komt kijken bij het ouderschap en de ontwikkeling van je kindje? Word dan lid van de besloten Facebook groep 'Ouders in Lelystad'! In deze groep worden regelmatig berichten gedeeld, kun je vragen stellen of juist reageren op anderen.

Deze groep is gestart als initiatief vanuit Icare Jeugdgezondheidszorg (Icare JGZ) en Moeders Informeren Moeders (MIM). De beheerders van deze groep zijn: Sanne Hamer (verpleegkundig specialist) en Lyzanne Hoegen Dijkhof (jeugdverpleegkundige).

Ouders in Lelystad
Logo Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen terecht voor advies en antwoorden op hun vragen.

Ouders & Onderwijs biedt informatie aan ouders over onderwijs en de school van hun kind. Vind het antwoord in de Kennisbank of neem voor meer informatie en persoonlijk advies telefonisch of via WhatsApp contact op met het adviespunt via 088-6050101 of vraag@oudersenonderwijs.nl.

Ouders & Onderwijs

Abonneer je op onze nieuwsbrief 

Contact gegevens

Heb jij een vraag over het gedrag, de opvoeding of de ontwikkeling van je kind? Wij denken graag met je mee! Bel of mail voor tips en persoonlijk advies.

Sitemap

Algemene voorwaarden
Privacy & cookiesSitemap
Copyright 2023 gemaakt door CustomerScope
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram