Deze week:

Kom meer te weten over wat een (moeilijke) scheiding voor jou en je kind(eren) betekent. De informatie geeft je een andere kijk op wat jij en je kind in de huidige situatie nodig hebben.
Lees verder

Help jij je kind bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden? Op de basisschool hebben kinderen vaak nog veel verschillende vriendjes. Lang niet alle kinderen hebben dan al vaste vriendjes of een beste vriend(in). Sommige kinderen leggen gemakkelijk contact, terwijl andere kinderen het lastig vinden om vriendjes te maken. Hoe kan jij je kind helpen om vrienden te maken? Hoe kun je je kind leren om goed om te gaan met leeftijdsgenoten?

 

Hier volgen 8 tips!

1. Luister naar je kind in plaats van advies te geven

Alle kinderen hebben conflicten met leeftijdsgenoten. Heeft je kind een conflict gehad? Luister dan naar je kind. Als jij je kind vertelt wat hij verkeerd deed of hoe hij het moet oplossen, zal je kind zich daardoor alleen maar onzekerder voelen. Help je kind om z’n gevoelens duidelijk te krijgen en stel vragen zodat hij zelf kan bedenken hoe hij het probleem kan oplossen.

2. Kies geen partij

Luister naar de mening van je kind, probeer je in te leven in je kind en toon begrip voor de gevoelens van je zoon of dochter. Probeer tegelijkertijd het andere kind niet zwart te maken. Als je vermoedt dat jouw kind liegt over z’n eigen aandeel, help je kind dan om zich in te leven in de ander. Geef niet je kind de schuld, maar blijf neutraal.
Zeg bijvoorbeeld:

“Ik vraag me af wat er aan de hand was met Bente. Waardoor zou ze zulke gemene dingen gezegd hebben? Zou ze zich buitengesloten en verdrietig hebben gevoeld toen ze niet mee mocht doen?”

3. Help je kind om zijn behoeftes te uiten, zonder de ander aan te vallen

Dit is een hele uitdaging, zelfs nog voor volwassenen. Kinderen hebben onze hulp hierbij nodig. Probeer je kind te laten zeggen waar hij behoefte aan heeft en wat hij fijn vindt, in plaats van waar hij last van heeft. Als je dochtertje bijvoorbeeld boos is, omdat haar vriendinnetje de baas over haar speelt en zegt: “Jij speelt altijd de baas!” Zeg dan bijvoorbeeld:
“Je klinkt heel boos. Kun je ook aan Tess vertellen wat je graag zou willen dat ze doet, in plaats van te zeggen wat je van haar vindt?”

4. Leer je kind voor zichzelf opkomen

Voor jezelf opkomen is een belangrijke vaardigheid die alle kinderen nodig hebben. Sommige kinderen doen dit vanzelf en anderen hebben hulp nodig om dit te leren. Je kunt je kind helpen door dit samen te oefenen in een rollenspel. Leer je kind wat hij kan zeggen en doen om de ander duidelijk te maken dat hij iets niet leuk vindt. Denk hierbij ook aan de houding die je kind aanneemt, zoals recht staan, hoofd omhoog en een duidelijke stem gebruiken. Heeft je kind hier echt veel moeite mee, dan kan een weerbaarheidstraining helpen. Bekijk op de pagina Samen groeien voor trainingen.

5. Leer je kind overleggen

Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn vaak bazig. Ze willen graag hun eigen zin doordrijven, maar toch ook met andere kinderen spelen. Het is daarom op deze leeftijd al handig als je kind leert overleggen en kan onderhandelen met leeftijdsgenoten. Stel je kind bijvoorbeeld de volgende vraag:

“Wat is belangrijker voor jou? Om het spel op jouw manier te spelen, of om samen met Emma te spelen?”

Als een ander kind erg bazig is, heeft jouw kind misschien hulp nodig bij hoe hij kan onderhandelen. Help je kind door hem bijvoorbeeld te laten zeggen:

“Ik wil heel graag met je spelen Liv, maar we zijn al de hele tijd buiten aan het spelen en ik wil nu graag binnen spelen. Kunnen we iets doen wat we allebei leuk vinden?”

6. Help je kind bij het oplossen van problemen

Als kinderen zich weer rustig voelen en er ruimte is geweest voor hun gevoelens, weten de meeste kinderen zelf wat ze kunnen doen om het probleem op te lossen. Kinderen kunnen dan zoiets zeggen als: “Ik ben niet meer boos op Sam en ik wil weer met hem spelen, mag ik vragen of hij weer buiten komt spelen?”

Als je kind niet zelf tot een oplossing komt, zoek dan samen iets. Soms duurt het even voordat een kind een oplossing vindt waarbij hij z’n vriendje kan behouden en ook z’n eigenwaarde. In plaats van een oplossing aan te dragen, kun je ook vragen stellen als:

Hoe kunnen jullie dit oplossen?”

“Wat is er nodig om weer samen verder te kunnen spelen?”

“Hoe kun je het weer goed maken met Fenna?”

Als je kind dit niet weet, noem dan een paar opties op en laat je kind kiezen.

Als er iets is voorgevallen is het ook goed om je kind te leren het weer goed te maken. Hierdoor leer je je kind verantwoordelijkheid te nemen voor z’n gedrag. Het werkt dan vaak niet goed om je kind alleen sorry te laten zeggen. Zeker niet als je kind hier nog niet aan toe is of er te jong voor is.

7. Contact met andere kinderen

Kinderen hebben oefening nodig om sociale vaardigheden te ontwikkelen. Hierdoor kunnen ze oefenen wat wel en wat niet werkt. Daarom kan het zinvol zijn om naast school te zorgen dat je kind ook met andere kinderen kan spelen. Help je kind met het maken van speelafspraakjes of kies een clubje of sport uit voor je kind. Soms gaat het maken van vriendjes in een andere omgeving (dan school) makkelijker.

8. Bekijk wat je kind kan helpen 

Sommige kinderen blijven het erg moeilijk vinden om met andere kinderen overweg te kunnen. Ze zien bijvoorbeeld niet vanzelf hoe een ander zich voelt of begrijpen niet meteen wat er van ze verwacht wordt in een sociale situatie. Kijk eens naar je kind als hij of zij samenspeelt. Bekijk wanneer het mis gaat en ook vooral wanneer het juist goed gaat. Wat doet je kind dan? Probeer hier achteraf met je kind op een rustig moment over te praten. Speel een situatie na of lees een boekje over samenspelen met andere kinderen.

Wat ook goed kan helpen is om je zorgen te bespreken met de leerkracht. Herkennen ze het ook op school? Wat werkt daar? Bedenk samen hoe jullie jouw kind kunnen helpen. Sociale vaardigheden zijn voor een heel groot deel aan te leren, dus door je kind te begeleiden en hierin te investeren zal het steeds makkelijker worden voor je kind. Soms kan een sociale vaardigheidstraining je kind helpen. Kijk op Samen groeien voor alle trainingen.

 

Lisa zet actuele thema’s in de spotlight. Dit keer: de Week tegen Kindermishandeling

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Zo groeit circa 3% van alle kinderen op in een onveilige situatie. In de week tegen Kindermishandeling geven we extra aandacht aan deze kinderen, het is dichterbij dan we denken.

Iedere professional die met kinderen of jongeren werkt, ziet of hoort weleens iets dat kan duiden op kindermishandeling. Augeo  en het NJI hebben een goede website waar je veel informatie vindt over bijvoorbeeld:

Meldcode

Meldcode App

Via de app kunnen onderwijsprofessionals digitaal de stappen volgen uit de meldcode ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’.  Ook is er algemene informatie te vinden over ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’ en de meldcode. En praktijkvoorbeelden rond de aanpak met een aantal tools. Voordat wordt besloten de meldcode toe te passen, kan je ook eerst de informatie en de stappen doorlezen. De app is zo laagdrempeliger en makkelijk te gebruiken.

Voor het gebruik van de app hoeft geen account te worden aangemaakt. Er worden geen cookies opgeslagen. De app kan dus volledig anoniem worden gebruikt. De app Meldcode Kindermishandeling kan worden gedownload uit de App Store en Play Store.

Signalen

Kinderen die thuis in een onveilige situatie opgroeien, laten dat niet altijd duidelijk zien. Op het eerste gezicht lijkt het misschien goed met ze te gaan. Sommige kinderen trekken zich in onveilige situaties terug en proberen niet op te vallen. Het is daarom altijd belangrijk om alert te zijn en oprechte interesse te hebben in hoe het met een kind gaat. Dit verlaagt ook de drempel voor kinderen om te praten over wat hen overkomt. Lees meer over het herkennen van signalen op : https://www.nji.nl/kindermishandeling/signalen-herkennen

Praktische gesprekstips

Kinderen vinden het belangrijk dat jij als professional oprechte interesse toont, naar hen luistert en hun mening in overweging neemt.
Hoe stel je je op en welke vragen stel je?

Dit is belangrijk:

- Wees oprecht geïnteresseerd in het kind
- Neem het kind serieus
- Laat het kind meedenken met jou over beslissingen
- Geef uitleg over het verloop van het proces
- Blijf in contact, ook als er geen probleem is

Lees het hele artikel op: https://www.augeo.nl/nl-nl/meldcode/tips-voor-een-goed-gesprek/

Bespreekbaar maken = spannend

Jouw zorgen over een kind of de gezinssituatie bespreken met een ouder kan spannend zijn. Het is wel belangrijk om dit gesprek te voeren. Waar moet je rekening mee houden als je met ouders in gesprek gaat? En welke gesprekstechnieken of vragen kan je hierbij gebruiken?
Lees meer op deze pagina https://www.nji.nl/kindermishandeling/hoe-praat-ik-met-ouders

 

Hoe stel je een ouderschapsplan op?Als jij en je partner gaan scheiden en jullie hebben samen minderjarige kinderen, dan moet er een ouderschapsplan worden opgesteld. Hierin leggen jullie vast welke afspraken je gemaakt hebt over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Wat hier minimaal in moet staan zijn de afspraken die je samen maakt over de zorg, opvoeding en omgang met de kinderen. Ook staat hierin hoe jullie omgaan met de kosten van de verzorging en de opvoeding. Het is handig om in jullie ouderschapsplan tevens rekening te houden met toekomstige situaties. Lees hieronder meer.Hulp nodig bij het opstellen van het ouderschapsplan? Dan kan een mediator van het Scheidingsloket Lelystad (LINK) je verder helpen. 

Wat moet er in het ouderschapsplan staan?

Een aantal punten zijn verplicht:

Daarnaast is het goed om af te spreken om het ouderschapsplan ook in de toekomst af en toe door te nemen. Kinderen groeien op en de situatie verandert. Zo blijven de regels helder ook op het moment van verandering, zoals een verhuizing of de komst van een nieuwe partner of kind. Ook moet je benoemen hoe je de kinderen hebt betrokken bij het ouderschapsplan.

Stappenplan
Het opstellen van een ouderschapsplan kan een lastige klus zijn. Ruzie ligt op de loer. Het verplichte karakter legt veel druk als je het niet of moeilijk met elkaar eens kan worden. Soms spreekt een rechter een echtscheiding uit zonder ouderschapsplan. Dat kan alleen als ouders hiervoor goede redenen hebben. In alle andere gevallen moeten je als ouders aan de slag.

  1. Bekijk de situatie
    Lukt het niet op samen met de ex-partner een plan op te stellen? Vergis je niet: over veel zaken kunnen de meningen verschillen. Dingen die tijdens de relatie heel normaal waren, kunnen na een scheiding in een ander daglicht komen te staan. In veel gevallen kan je tegengestelde belangen hebben. Daarom is het wijs om een advocaat/ scheidingsmediator (link naar scheidingsloket)  in te schakelen. Mensen met een laag inkomen kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten die hierbij komen kijken. Dat kan op grond van de Wet op de Rechtsbijstand.
  2. Vragen op een rij
    Op internet staan ter oriëntatie allerlei voorbeeldvragen en conceptplannen. Zet vooral je eigen vragen op een rij. Welke punten vind jij belangrijk? En voor de kinderen?
  3. Co-ouderschap of niet
    Stel samen het ouderschapsplan op. Er zijn grofweg twee vormen van ouderschap mogelijk: het co-ouderschap of een model waarbij er een hoofdverzorgende ouder en een ouder is bij wie de kinderen regelmatig verblijven. Bij co-ouderschap verdelen partners de zorg- en opvoedingstaken van de kinderen gelijkwaardig. Partners kunnen er ook voor kiezen dat de kinderen bij één van hen gaan wonen. Dan moeten ze afspreken hoe vaak de kinderen bij de andere ouder verblijven. Dat heet een zorgregeling. Hier zijn geen standaarden voor. Bij de regeling moeten ouders rekening houden met o.a. school, hobby’s, sport, vriendjes, de te overbruggen afstanden, hun werk en de behoeften en mening van de kinderen.

 

Welke vragen worden beantwoord in een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan moet vooral duidelijke praktische afspraken vastleggen. Het is belangrijk dat er niet te veel uitzonderingsregels zijn. Een ouderschapsplan kan onder meer de volgende vragen behandelen:

Niet gevonden wat je zocht? Stel gerust je vraag aan het Scheidingsloket Lelystad.

Uit elkaar

Scheiden doet je niet zomaar van vandaag op morgen. Maar als je de knoop eenmaal hebt doorgehakt, moet er veel geregeld worden. We hebben een aantal zaken voor je op een rijtje gezet.

Wat moet je regelen bij een scheiding?

Hieronder vind je in het kort de stappen die jullie moeten zetten als je besloten hebt om te gaan scheiden.

De zelfstandig gespecialiseerde Familie mediators verbonden aan het Scheidingsloket, helpen je graag verder.

Wendy Beers van WB Mediation |  https://www.wb-mediation.nl/mediation-iets-voor-mij/

Gudrun Winters van Winters Mediation | https://www.winters-mediation.nl/mediation-lelystad/
Sasja Flantua van Advocatenkantoor Flantua |  https://www.advocatenkantoorflantua.nl/echtscheiding/

Je bent getrouwd of jullie hebben een lange relatie, maar de chemie tussen jullie is er niet meer. Misschien is er een ander in het spel. Of misschien ben je al een hele tijd niet meer gelukkig. Na lang wikken en wegen is je steeds meer duidelijk geworden dat je zo niet verder wil. Dan breekt het moeilijke moment aan dat je je partner moet gaan vertellen dat je de relatie wilt beëindigen. Veel mensen zien hier enorm tegenop. Logisch, dit is ontzettend lastig om te doen. Het is belangrijk om de scheidingsmelding zorgvuldig te doen, omdat dit van invloed kan zijn op hoe het verdere scheidingsproces gaat verlopen. Deze tips kunnen je helpen je partner op een goede manier te vertellen dat je wil scheiden! 

TIP 1: VERTEL HET PERSOONLIJK

Vaak gaat er een heel proces vooraf aan het moment dat je besluit dat je je partner wil gaan vertellen dat je wilt scheiden. Een relatiebreuk of scheiding heeft vaak grote impact op allerlei gebieden. Zeker als er kinderen in het spel zijn. Dit kan het ontzettend moeilijk maken om je partner te vertellen dat je niet meer verder wil samen. Misschien heb je dit moment ook al een hele tijd voor je uitgeschoven? Misschien ben je zo bang voor de reactie van de ander dat je het haast niet aandurft om het je partner persoonlijk te vertellen. Toch is het ontzettend belangrijk dit wél te doen en niet te kiezen voor een brief, mail of app. Dit zal bij de ander namelijk veel (onnodige) gevoelens van boosheid en gekwetstheid oproepen. Dit maakt het vaak extra ingewikkeld om het scheidingsproces op een goede manier in gang te zetten.

TIP 2: BEREID JE GOED VOOR

Er wordt weleens gezegd dat de scheidingsmelding gezien kan worden als het fundament voor de rest van de scheiding. Aangezien de impact groot kan zijn, is een zorgvuldige voorbereiding dus wel op z’n plek. Kies om te beginnen een geschikt moment en floep het er niet uit tijdens een ruzie. Als er kinderen zijn, probeer het gesprek dan te voeren op een moment dat zij niet thuis zijn. Maar let ook op de planning van je partner. Het is wel zo fijn als hij/ zij niet vlak na de scheidingsmelding verplichtingen heeft van bijvoorbeeld het werk, vrienden of familie. Ook het tijdstip is een punt om op te letten; wanneer het hoge woord er pas ’s avonds laat uitkomt, is het voor je partner ingewikkelder om (indien gewenst) steun te vragen bij familie of vrienden.

TIP 3: WEES DUIDELIJK

Zeker wanneer de scheidingsmelding voor de ander onverwacht komt, kun je geneigd zijn om de scheidingsboodschap te verzachten. Je gaat wolliger praten, om de hete brei heen draaien, verkleinwoorden gebruiken (‘ik weet niet precies, maar daardoor voel ik me de laatste tijd denk ik misschien een beetje minder happy, om het zo maar te zeggen’). Dit leidt tot een onduidelijke scheidingsmelding, waardoor je partner mogelijk ten onrechte meent te horen dat er nog een kans is dat het tóch goedkomt. Het is dus belangrijk om je partner heel duidelijk te maken dat je zeker bent van je zaak en dat je besluit vaststaat. Dit hoeft echter niet te betekenen dat je je heel hard en gevoelloos moet opstellen. Daarover meer in de volgende tips.

TIP 4: GEEF RUIMTE

Vaak werkt het goed om met ‘het slechte nieuws’ te beginnen, direct aan het begin van het gesprek. ‘Ik moet je iets vertellen, ik heb er heel lang over nagedacht en ik weet nu zeker dat ik wil stoppen met onze relatie’. Geef je partner vervolgens de ruimte die hij/zij nodig heeft om deze boodschap te verwerken en de eerste emoties te uiten. Probeer hier niet inhoudelijk op te reageren.

TIP 5: GEEF UITLEG

Als de eerste klap een beetje verwerkt is, is het belangrijk om je partner goed uit te leggen hoe je tot je besluit gekomen bent. Neem je partner mee in de overwegingen die je hebt gemaakt. Leg uit waarom je wilt scheiden, waar het voor jou mis is gegaan en waarom je ervan overtuigd bent dat het niet meer mogelijk is om de relatie te redden. Sta stil bij hoe moeilijk en pijnlijk het is voor alle betrokkenen, maar benadruk dat je besluit vaststaat. Het definitieve van je besluit is voor de ander noodzakelijk om je besluit te kunnen accepteren en open te staan voor het scheidingsproces.

TIP 6: HOUD HET BIJ JEZELF EN WEES EERLIJK

Probeer je uitleg zoveel mogelijk te verpakken in ‘ik-boodschappen’. Praat vanuit je eigen gevoel en probeer de ander geen verwijten te maken. ‘Ik heb het gevoel dat…’ of ‘ik ervaar dat …’ klinkt beter dan ‘jij bent altijd zo… en daarom wil ik scheiden’. Een goede voorbereiding van het gesprek kan je hierbij helpen. Denk vooraf na over wat je wil zeggen en hoe je dit wil formuleren. Houd in je achterhoofd dat dit gesprek niet bedoeld is om de ander kritiek te geven, maar om de ander uit te leggen waarom het voor jou persoonlijk beter is om uit elkaar te gaan. Zeg dus ook de dingen die je zelf niet goed hebt gedaan in de relatie. Verder is het belangrijk om eerlijk te zijn in je uitleg. Ook als er eventueel een ander in het spel is. Anders komt dit later in het scheidingsproces alsnog op tafel en leidt dit gegarandeerd tot nog meer boosheid, wantrouwen en verwijten. Dit bemoeilijkt het verwerkingsproces van de ander. En maakt het ook lastiger om met elkaar te communiceren om alle zaken te regelen.

TIP 7: WEES VOORBEREID OP DE REACTIE VAN DE ANDER

Het is belangrijk om je te realiseren dat je partner op allerlei manieren kan gaan reageren op jouw boodschap dat je wilt scheiden. Misschien wordt hij/ zij heel boos of juist verdrietig en wordt er geschreeuwd of gehuild. Misschien is er ongeloof of ontkenning? Of zijn er veel verwijten. Hoe dan ook is de kans groot dat je partner in eerste instantie niet zal reageren met begrip. Zeker als je partner het nieuws niet heeft zien aankomen, kan de schrik groot zijn. Het heeft tijd nodig om de eerste emoties te kunnen verwerken. Pas dan ontstaat er bij je partner mogelijk ruimte voor begrip voor jouw perspectief. Misschien dat het helpt je te realiseren dat jij al verder bent in het hele proces dan je partner die het nieuws nu rauw op z’n dak krijgt. Geef de ander dus de ruimte en probeer geduldig te zijn. Ga niet in op verwijten die je partner in al zijn/ haar emoties maakt. Probeer inhoudelijke discussie te vermijden. Wat wel helpt is de ander te erkennen in zijn/ haar emotie en te delen in het verdriet en de pijn die deze keuze met zich meebrengt voor iedereen.

TIP 8: WEES GEDULDIG

Als je partner te veel overmand is door emoties om rustig met elkaar in gesprek te kunnen over jouw beweegredenen, is het goed om dit te respecteren. Je kunt voorstellen om het gesprek op een later moment voort te zetten. Sowieso is het goed om niet te snel te willen doorschakelen naar het regelen van allerlei praktische zaken. Wees geduldig en zet je partner niet onder druk om tot concrete afspraken te komen over hoe het nu verder moet. Gun elkaar daarin de rust en ruimte. Ook dat zal het verdere scheidingsproces ten goede komen en de kans op een pijnlijke vechtscheiding voorkomen.

Niet gevonden wat je zocht? Stel gerust je vraag aan het Scheidingsloket Lelystad.

 

Abonneer je op onze nieuwsbrief 

Contact gegevens

Heb jij een vraag over het gedrag, de opvoeding of de ontwikkeling van je kind? Wij denken graag met je mee! Bel of mail voor tips en persoonlijk advies.

Sitemap

Algemene voorwaarden
Privacy & cookiesSitemap
Copyright 2022 gemaakt door CustomerScope
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram