De vraag die gescheiden ouders het meeste bezighoudt, is: ‘Wat kan ik het beste doen voor mijn kind?’. Het Landelijke Contactpunt Ouderbijeenkomsten biedt in drie verschillende bijeenkomsten antwoord op die vraag. Niet door te zeggen hoe het moet, maar door informatie te geven over wat de beleving van een kind is, wat het nodig heeft en wat je als ouder kan doen.

Een scheiding is een lastige periode voor alle ouders en alle kinderen. Als je weet wat je kind nodig heeft, is het gemakkelijker om in uitdagende situaties de juiste focus te houden en zo wordt deze periode beter behapbaar voor je kind.

Ouders ervaren de bijeenkomsten als helpend en prettig van toon. Je kunt gratis en anoniem deelnemen; misschien hoor je iets wat je nog niet weet of krijg je juist bevestiging in dat wat je al doet.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor  ouders, professionals en geïnteresseerden.

Scheiden

Online bijeenkomsten over wat een scheiding of onveilig opgroeien betekent voor kinderen. Kom meer te weten over hoe kinderen een scheiding beleven en wat een (moeilijke) scheiding voor jou en je kind(eren) betekent.

Scheiding 'basis' - 2024

Ga je scheiden? En wil je meer weten over wat een scheiding betekent voor een kind? Welke gevoelens er zijn bij kinderen? En op welke manier je als ouder(s) dan één lijn kunt vasthouden in alle beslissingen die je neemt?

In deze online ouderbijeenkomst krijg je praktische informatie en tips, krijg je filmpjes te zien en persoonlijke verhalen te horen. De bijeenkomst is zowel voor ouder die gaan scheiden als voor ouders die gescheiden zijn.

Scheiding 'vervolg' - 2024

Zit jij in een scheiding en heb je vragen of zorgen over je huidige situatie? Bijvoorbeeld omdat er strijd is over het verschil in opvoeding? Of heeft de scheiding effect op de band met je kind(eren) en wil je dit verbeteren?

Meld je dan aan voor de online (vervolg)meeting. Zowel voor de ouder die gaat scheiden als voor diegene, die gescheiden is. Het helpt als je de 'basis' bijeenkomst hebt gevolgd, maar het is niet verplicht.

Veilig opgroeien

Online bijeenkomsten over veilig opgroeien voor ouders, professionals en geïnteresseerden. Kom meer te weten over hoe je jouw kind steun kunt bieden.

Data Veilig opgroeien 'steun voor je kind' - 2024

Aanmelden

Wil jij meedoen? Meld je dan aan via de website www.ouderbijeenkomsten.nl. Op de website vind je ook altijd het actuele, maandelijkse aanbod.

Bij het begin van een nieuw jaar stijgt het aantal scheidingen opvallend. Deze periode draait om cruciale keuzes die een diepe impact hebben, niet alleen op volwassenen maar ook op kinderen. Ondersteuning is cruciaal, vooral bij het maken van afspraken die alle partijen, inclusief kinderen, ten goede komen.

Mediation kan een levensveranderend verschil maken, niet alleen voor hen die scheiden, maar ook voor ouders in langdurige strijd. Het biedt een duidelijke weg naar vreedzaam ouderschap, waarbij een bemiddelaar helpt bij het maken van sterke afspraken.

De stem van een kind is essentieel. Ouders dragen de verantwoordelijkheid om niet alleen aan hun eigen, maar ook aan hun kinderen hun behoeften te denken. Een goed ouderschapsplan, waarbij de stem van het kind meetelt, is van groot belang voor een soepele overgang na de scheiding.

Mediation fungeert als een brug naar deze afspraken, waarbij de behoeften van alle betrokkenen centraal staan. Het doel is niet enkel conflicten verminderen, maar ook het welzijn van de kinderen waarborgen en hun standpunten respecteren.

Het betrekken van een kind en serieus nemen van diens mening bij het maken van deze afspraken legt de basis voor een gezonde en positieve toekomstige relatie tussen alle betrokkenen.

Filmpje: Niet jouw taak

Scheiden is niet de taak van kinderen. Dat probeert Villa Pinedo met dit filmpje duidelijk te maken.

Villa Pinedo is hét podium in Nederland waar kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen en volwassenen bewust maken van wat er in hun hoofd en hart omgaat.

***

Dit blog is geschreven door Wendy Beers van WB Mediation. Wendy is MfN ADR Familie Registermediator en EFT Basis relatietherapeut

Wil je meer informatie over scheiden & ouder blijven? Kijk dan hier verder op onze website.

Je bent getrouwd of jullie hebben een lange relatie, maar de chemie tussen jullie is er niet meer. Misschien is er een ander in het spel. Of misschien ben je al een hele tijd niet meer gelukkig. Na lang wikken en wegen is je steeds meer duidelijk geworden dat je zo niet verder wil. Dan breekt het moeilijke moment aan dat je je partner moet gaan vertellen dat je de relatie wilt beëindigen. Veel mensen zien hier enorm tegenop. Logisch, dit is ontzettend lastig om te doen. Het is belangrijk om de scheidingsmelding zorgvuldig te doen, omdat dit van invloed kan zijn op hoe het verdere scheidingsproces gaat verlopen. Deze tips kunnen je helpen je partner op een goede manier te vertellen dat je wil scheiden!

TIP 1: Vertel het persoonlijk

Vaak gaat er een heel proces vooraf aan het moment dat je besluit dat je je partner wil gaan vertellen dat je wilt scheiden. Een relatiebreuk of scheiding heeft vaak grote impact op allerlei gebieden. Zeker als er kinderen in het spel zijn. Dit kan het ontzettend moeilijk maken om je partner te vertellen dat je niet meer verder wil samen. Misschien heb je dit moment ook al een hele tijd voor je uitgeschoven? Misschien ben je zo bang voor de reactie van de ander dat je het haast niet aandurft om het je partner persoonlijk te vertellen. Toch is het ontzettend belangrijk dit wél te doen en niet te kiezen voor een brief, mail of app. Dit zal bij de ander namelijk veel (onnodige) gevoelens van boosheid en gekwetstheid oproepen. Dit maakt het vaak extra ingewikkeld om het scheidingsproces op een goede manier in gang te zetten.

TIP 2: Bereid je goed voor

Er wordt weleens gezegd dat de scheidingsmelding gezien kan worden als het fundament voor de rest van de scheiding. Aangezien de impact groot kan zijn, is een zorgvuldige voorbereiding dus wel op z’n plek. Kies om te beginnen een geschikt moment en floep het er niet uit tijdens een ruzie. Als er kinderen zijn, probeer het gesprek dan te voeren op een moment dat zij niet thuis zijn. Maar let ook op de planning van je partner. Het is wel zo fijn als hij/ zij niet vlak na de scheidingsmelding verplichtingen heeft van bijvoorbeeld het werk, vrienden of familie. Ook het tijdstip is een punt om op te letten; wanneer het hoge woord er pas ’s avonds laat uitkomt, is het voor je partner ingewikkelder om (indien gewenst) steun te vragen bij familie of vrienden.

TIP 3: Wees duidelijk

Zeker wanneer de scheidingsmelding voor de ander onverwacht komt, kun je geneigd zijn om de scheidingsboodschap te verzachten. Je gaat wolliger praten, om de hete brei heen draaien, verkleinwoorden gebruiken (‘ik weet niet precies, maar daardoor voel ik me de laatste tijd denk ik misschien een beetje minder happy, om het zo maar te zeggen’). Dit leidt tot een onduidelijke scheidingsmelding, waardoor je partner mogelijk ten onrechte meent te horen dat er nog een kans is dat het tóch goedkomt. Het is dus belangrijk om je partner heel duidelijk te maken dat je zeker bent van je zaak en dat je besluit vaststaat. Dit hoeft echter niet te betekenen dat je je heel hard en gevoelloos moet opstellen. Daarover meer in de volgende tips.

TIP 4: Geef ruimte

Vaak werkt het goed om met ‘het slechte nieuws’ te beginnen, direct aan het begin van het gesprek. ‘Ik moet je iets vertellen, ik heb er heel lang over nagedacht en ik weet nu zeker dat ik wil stoppen met onze relatie’. Geef je partner vervolgens de ruimte die hij/zij nodig heeft om deze boodschap te verwerken en de eerste emoties te uiten. Probeer hier niet inhoudelijk op te reageren.

TIP 5: Geef uitleg

Als de eerste klap een beetje verwerkt is, is het belangrijk om je partner goed uit te leggen hoe je tot je besluit gekomen bent. Neem je partner mee in de overwegingen die je hebt gemaakt. Leg uit waarom je wilt scheiden, waar het voor jou mis is gegaan en waarom je ervan overtuigd bent dat het niet meer mogelijk is om de relatie te redden. Sta stil bij hoe moeilijk en pijnlijk het is voor alle betrokkenen, maar benadruk dat je besluit vaststaat. Het definitieve van je besluit is voor de ander noodzakelijk om je besluit te kunnen accepteren en open te staan voor het scheidingsproces.

TIP 6: Houd het bij jezelf en wees eerlijk

Probeer je uitleg zoveel mogelijk te verpakken in ‘ik-boodschappen’. Praat vanuit je eigen gevoel en probeer de ander geen verwijten te maken. ‘Ik heb het gevoel dat…’ of ‘ik ervaar dat …’ klinkt beter dan ‘jij bent altijd zo… en daarom wil ik scheiden’. Een goede voorbereiding van het gesprek kan je hierbij helpen. Denk vooraf na over wat je wil zeggen en hoe je dit wil formuleren. Houd in je achterhoofd dat dit gesprek niet bedoeld is om de ander kritiek te geven, maar om de ander uit te leggen waarom het voor jou persoonlijk beter is om uit elkaar te gaan. Zeg dus ook de dingen die je zelf niet goed hebt gedaan in de relatie. Verder is het belangrijk om eerlijk te zijn in je uitleg. Ook als er eventueel een ander in het spel is. Anders komt dit later in het scheidingsproces alsnog op tafel en leidt dit gegarandeerd tot nog meer boosheid, wantrouwen en verwijten. Dit bemoeilijkt het verwerkingsproces van de ander. En maakt het ook lastiger om met elkaar te communiceren om alle zaken te regelen.

TIP 7: Wees voorbereid op de reactie van de ander

Het is belangrijk om je te realiseren dat je partner op allerlei manieren kan gaan reageren op jouw boodschap dat je wilt scheiden. Misschien wordt hij/ zij heel boos of juist verdrietig en wordt er geschreeuwd of gehuild. Misschien is er ongeloof of ontkenning? Of zijn er veel verwijten. Hoe dan ook is de kans groot dat je partner in eerste instantie niet zal reageren met begrip. Zeker als je partner het nieuws niet heeft zien aankomen, kan de schrik groot zijn. Het heeft tijd nodig om de eerste emoties te kunnen verwerken. Pas dan ontstaat er bij je partner mogelijk ruimte voor begrip voor jouw perspectief. Misschien dat het helpt je te realiseren dat jij al verder bent in het hele proces dan je partner die het nieuws nu rauw op z’n dak krijgt. Geef de ander dus de ruimte en probeer geduldig te zijn. Ga niet in op verwijten die je partner in al zijn/ haar emoties maakt. Probeer inhoudelijke discussie te vermijden. Wat wel helpt is de ander te erkennen in zijn/ haar emotie en te delen in het verdriet en de pijn die deze keuze met zich meebrengt voor iedereen.

TIP 8: Wees geduldig

Als je partner te veel overmand is door emoties om rustig met elkaar in gesprek te kunnen over jouw beweegredenen, is het goed om dit te respecteren. Je kunt voorstellen om het gesprek op een later moment voort te zetten. Sowieso is het goed om niet te snel te willen doorschakelen naar het regelen van allerlei praktische zaken. Wees geduldig en zet je partner niet onder druk om tot concrete afspraken te komen over hoe het nu verder moet. Gun elkaar daarin de rust en ruimte. Ook dat zal het verdere scheidingsproces ten goede komen en de kans op een pijnlijke vechtscheiding voorkomen.

Niet gevonden wat je zocht? Stel gerust je vraag aan het Scheidingsloket Lelystad.

 

De goep 'Twee huizen' van MDF is een groep voor alle kinderen uit groep 4 t/m 8 waarvan de ouders gescheiden zijn. Het maakt niet uit of de scheiding moeizaam verloopt of niet of dat een kind er (ogenschijnlijk) wel of niet last van heeft. De groep is bedoeld om ieder kind de mogelijkheid te geven om over de scheiding te praten zonder rekening te houden met loyaliteit of lastige situaties. Meedoen is gratis.

Waar gaat het over?

Als je ouders scheiden, kan je daar verdrietig, verward, bang of boos van worden. Hierover praten met leeftijdsgenootjes kan je helpen. Meedoen aan de groep voor kinderen met gescheiden ouders 'Twee huizen' kan kinderen helpen de scheiding te verwerken en te leren omgaan met veranderingen. We gaan het o.a. hebben over:

Voor wie?

Kinderen van acht tot twaalf jaar (groep 4 t/m 8) waarvan de ouders gescheiden of uit elkaar zijn.

Waar & wanneer?

Het zijn 8 bijeenkomsten en uitleg voor ouders. De data zijn in overleg.

Locatie: MDFlevoland, Meenthoek 10, Lelystad

Aanmelden

Ga naar de website mdflevoland.nl/twee-huizen of neem voor meer informatie contact op met Inge van MDFlevoland (telefoon 06-13966856, e-mail i.rijpma@mdflevoland.nl) of Sarica van MEE Samen (telefoon 06-30998005, e-mail groepswerklelystad@meesamen.nl).

Flyer downloaden

Je kunt onderstaande flyer hier downloaden (pdf).

Hoe stel je een ouderschapsplan op?

Als jij en je partner gaan scheiden en jullie hebben samen minderjarige kinderen, dan moet er een ouderschapsplan worden opgesteld. Hierin leggen jullie vast welke afspraken je gemaakt hebt over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Wat hier minimaal in moet staan zijn de afspraken die je samen maakt over de zorg, opvoeding en omgang met de kinderen. Ook staat hierin hoe jullie omgaan met de kosten van de verzorging en de opvoeding. Het is handig om in jullie ouderschapsplan tevens rekening te houden met toekomstige situaties. We zetten de belangrijkste informatie voor je op een rijtje!
TIP: Hulp nodig bij het opstellen van het ouderschapsplan? Dan kan een mediator van het Scheidingsloket Lelystad je verder helpen. 

Wat moet er in het ouderschapsplan staan?

Een aantal punten is verplicht:

Daarnaast is het goed om af te spreken om het ouderschapsplan ook in de toekomst af en toe door te nemen. Kinderen groeien op en de situatie verandert. Zo blijven de regels helder ook op het moment van verandering, zoals een verhuizing of de komst van een nieuwe partner of kind. Ook moet je benoemen hoe je de kinderen hebt betrokken bij het ouderschapsplan.

Stappenplan

Het opstellen van een ouderschapsplan kan een lastige klus zijn. Ruzie ligt op de loer. Het verplichte karakter legt veel druk als je het niet of moeilijk met elkaar eens kan worden. Soms spreekt een rechter een echtscheiding uit zonder ouderschapsplan. Dat kan alleen als ouders hiervoor goede redenen hebben. In alle andere gevallen moeten je als ouders aan de slag.

  1. Bekijk de situatie
    Lukt het niet op samen met de ex-partner een plan op te stellen? Vergis je niet: over veel zaken kunnen de meningen verschillen. Dingen die tijdens de relatie heel normaal waren, kunnen na een scheiding in een ander daglicht komen te staan. In veel gevallen kan je tegengestelde belangen hebben. Daarom is het wijs om een advocaat/ scheidingsmediator (link naar scheidingsloket)  in te schakelen. Mensen met een laag inkomen kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten die hierbij komen kijken. Dat kan op grond van de Wet op de Rechtsbijstand.
  2. Vragen op een rij
    Op internet staan ter oriëntatie allerlei voorbeeldvragen en conceptplannen. Zet vooral je eigen vragen op een rij. Welke punten vind jij belangrijk? En voor de kinderen?
  3. Co-ouderschap of niet
    Stel samen het ouderschapsplan op. Er zijn grofweg twee vormen van ouderschap mogelijk: het co-ouderschap of een model waarbij er een hoofdverzorgende ouder en een ouder is bij wie de kinderen regelmatig verblijven. Bij co-ouderschap verdelen partners de zorg- en opvoedingstaken van de kinderen gelijkwaardig. Partners kunnen er ook voor kiezen dat de kinderen bij één van hen gaan wonen. Dan moeten ze afspreken hoe vaak de kinderen bij de andere ouder verblijven. Dat heet een zorgregeling. Hier zijn geen standaarden voor. Bij de regeling moeten ouders rekening houden met o.a. school, hobby’s, sport, vriendjes, de te overbruggen afstanden, hun werk en de behoeften en mening van de kinderen.

Welke vragen worden beantwoord in een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan moet vooral duidelijke praktische afspraken vastleggen. Het is belangrijk dat er niet te veel uitzonderingsregels zijn. Een ouderschapsplan kan onder meer de volgende vragen behandelen:

Niet gevonden wat je zocht? Stel gerust je vraag aan het Scheidingsloket Lelystad.

Abonneer je op onze nieuwsbrief 

Contact gegevens

Heb jij een vraag over het gedrag, de opvoeding of de ontwikkeling van je kind? Wij denken graag met je mee! Bel of mail voor tips en persoonlijk advies.

Sitemap

Algemene voorwaarden
Privacy & cookiesSitemap
Copyright 2023 gemaakt door CustomerScope
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram